Instructies bij de uitvoering van de knalgaslamp

Uit Leapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Instructies bij de uitvoering van de Orde van de Knalgaslamp (inktvisring):

Het stuk wordt door één of meerdere mensen uitgevoerd. Het moet hard of zacht of afwisselend uitgevoerd worden, langzaam of snel, mompelend of sterk gearticuleerd.

De toon kan venijnig, pseudo-neutraal of juist vriendelijk of begerig zijn. De woorden kunnen beurtelings of door elkaar uitgesproken worden. In dat laatste geval kan de bepaling van de beurten willekeurig of gepland zijn, zoals in een kanon.

De tekst kan gezongen worden.

De klemtoon kan op de eerste of de tweede lettergreep liggen, of op allebei.

Delen kunnen herhaald of weggelaten worden.

De volgorde van de woorden kan wisselen, het kan op alfabetische volgorde, op klinker (en dan ook een onderscheid in lange of korte klinkers), met het weglaten van harde beginklanken (zoals P) of juist zachte beginklanken (zoals zachte tegenhanger van P, nl. F), er kan gekozen worden om de woorden met boven- en/of onderstreepje weg te laten, of juist de woorden zonder boven of onderstreepje. Voorbeeld: p heeft een onderstreepje, l heeft een bovenstreepje, m heeft geen boven- of onderstreepje. Bij deze indeling kan gebruik gemaakt worden van het verschil dat soms optreedt bij het al dan niet gebruiken van kapitalen.

Een andere indeling die gemaakt kan worden is op basis van gutturalen, dentalen en labialen etc.

Op basis van het aantal gebruikte letters kan ook een lijst ingedeeld worden, hier kan vervolgens ook weer van afgeweken worden.

Hulpmiddelen zoals ‘randomgenerators’ zijn toegestaan.

Performers mogen een voorkeur of een afkeer van woorden hebben en de volgorde hierdoor laten bepalen. De volgorde kan door een regisseur of het publiek bepaald worden, in dit geval is een loting/verkiezing vooraf of tijdens de uitvoering ook denkbaar.

De lijst mag aangevuld worden met niet-bestaande woorden. Dit hoeft niet consequent doorgezet te worden.

Er zijn varianten op de lijst mogelijk. Zo zijn er al ontwerpen voor de Orde van de Kakkerlak/appelflap. Deze woorden gedragen zich op een andere manier, dat is duidelijk. Ook zijn er varianten denkbaar waarin de genitief-s juist wel mee mag doen. Ook zijn er varianten denkbaar die afwijken van de klinkerrijm (het woord klinkerrijm past niet in de orde van de Kakkerlak, maar lijkt er wel op, het zou een subklasse kunnen zijn).

Tot slot kan het stuk in een dramatische setting uitgevoerd worden, waarbij het licht, de kleding, de houding, het al dan niet hebben van een podium etc. ook van belang kunnen zijn.